Traži: Traži
Change Language
Triglav BH Osiguranje, d.d.
Home Pišite nam Mapa stranice
Kargo osiguranje robe u domaćem i međunarodnom prevozu  
Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu u drumskom saobraćaju 
Osiguranje špediterske odgovornosti  
Kasko osiguranje vodenih plovila  
Osiguranje od odgovornosti vlasnika ili ovlaštenog upravljača vodenog plovila  
Kasko osiguranje zračnih plovila  
Osiguranje od odgovornosti vlasnika zračnog plovila za štetu prouzrokovanu trećim osobama  
 
  Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu u drumskom saobraćaju  

Prevoznici su odgovorni kako za štete koje prouzrokuju njihova prevozna sredstva, tako i za robu koju prevoze. Obzirom da su prevozi izloženi različitim okolnostima na koje se ne može uticati i pored sve predostrožnosti potrebno je osigurati se.

Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu u drumskom saobraćaju

Djelatnost prevoznika uređuju domaći i međunarodni propisi (Međunarodna prevozna konvencija CMR). Ti propisi sadrže i odredbe o odgovornosti prevoznika za štetu na robi koju prevoze.

Registrirani prevoznik može osigurati svoju prevozničku odgovornost za oštećenja, uništenje ili gubitak robe koju je preuzeo za prevoz sa odgovarajućom dokumentacijom. Ugovor o osiguranju u okviru širine osiguravajućeg pokrića štiti od zahtijeva za odštete od strane osoba koje su oštećene (vlasnika roba), kao i od regresnih zahtijeva osiguravajućih društava iz osnova isplaćenih transportnih (kargo) šteta. Osiguravajuće pokriće kod prevoza na određena područja (npr. istočna Evropa) ili za određene vrste robe ima određena ograničenja. Osiguravač, općenito, bez obzira na geografsko područje, ne pokriva neke štete, za koje prevoznik inače odgovara (zla namjera, gruba nemarnost, štete zbog prekoračenja specijalno određenog prevoznog roka, itd.).

 
Pojedinci
Porodica
Djeca i mladi
Seoska gazdinstva
Preduzeća
Menadžeri
Kupovina nekretnina
Nabavka automobila
Putovanja
Zaposlenje
Poslovna mreža
Rječnik
Donacije i sponzorstva
Pohvale i kritike
ANKETA

Copyright © TRIGLAV Osiguranje, d.d.   Site by: Triglav Osiguranje